Forretningsbetingelser: Etniske bryllupsrelaterede arrangementer

Følgende forretningsbetingelser gælder ved etnisk bryllupsrelateret dækning:

Disse betingelser og vilkår kan ændres uden varsel. Det vil til enhver tid være de betingelser og vilkår som fremgår på den skriftlige fotoaftale, som vil være gældende for opgaven.

 1. Datoen og aftalen sikres kun når forudbetaling er modtaget og en skriftlig aftale underskrevet. Zafariqbal.dk forbeholder retten til ikke at ville tage imod booking hvis parret er mere end 1 måned om at betale eller, får den skriftlige aftale på plads.
 2. Aftalen kan aflyses senest 8 uger op til datoen for arrangementet og parret vil i så fald få den fulde forudbetaling tilbagebetalt. Ved senere aflysning tilbagebetales forudbetaling ikke.
 3. Restbeløb skal være indbetalt senest en uge før arrangementets dato. Der arbejdes ikke på billeder og video før hele beløbet er modtaget.
 4. Billeder behandles ud fra en mere eller mindre naturlig stil, med minimal eller ingen retouchering. Ubehandlede billeder, frasorterede billeder og billeder fra prøvefotografering leveres ikke.
 5. Når parret booker både foto og video antages det, at foto er vigtigst medmindre, andet er skriftligt aftalt.
 6. Hvis parret også ønsker at hyre andre professionelle til foto/video, skal disse på forhånd godkendes af zafariqbal.dk. Efter godkendelse forventes det, at zafariqbal.dk under dagen har eneret ifm. øjebliks og stemningsbilleder, og førsteret ifm. højdepunkterne. Hvis parret booker andre uden først at informere zafariqbal.dk, vil det være brud på aftalen og booking aflyses/dagen afsluttes. Det fulde beløb vil fortsat blive opkrævet.
 7. Det er parrets ansvar at udvælge lokationer ifm. parfotografering og indhente alle nødvendige tilladelser. Valget af lokationerne skal altid godkendes på forhånd af zafariqbal.dk.
 8. Parret bør sikre sig at have mindst een og maks to personer med ifm. parfotografering, som hjælpere til kjole og for, at kunne assistere fotografen. En assistent kan evt. hyres via zafariqbal.dk. Hjælperne skal være ansvarsbevidste, dansktalende og på forhånd blive gjort opmærksomme på, at lys-relateret hjælp kan være kedeligt og til tider hårdt.
 9. Parret accepterer, at zafariqbal.dk ikke laver aftaler eller korrdinerer med gæster, feststedets personale og evt. øvrige professionelle (f.eks. videografer), da sådanne aftaler sjældent overholdes.
 10. Parret er indforstået med, at der generelt ikke vises hensyn eller den rette forståelse til fotografens arbejde blandt gæster, feststedets personale og øvrige professionelle som måtte være hyret ved siden af zafariqbal.dk.
 11. På baggrund af punkt 9 og 10 er parret indforstået med, at det ikke kan garanteres at alle detaljer, øjeblikke og personer fanges eller, om billeder ved de vigtige højdepunkter bliver gode. Tværtimod kan de let blive meget dårlige. Bedre billeder kan kun opnås hvis parret sørger for, at en eller flere personer med forståelse for udfordringerne ved fotografering er med til, at forbedre fotografens arbejdsforhold.
 12. Leveringstid: typisk 4 uger fra arrangementets dato ved digitale billeder. Længere leveringstid vil forekomme hvis der også bestilles tryksager.
 13. Ved arrangementer som zafariqbal.dk ikke må vise billeder/video fra, slettes al råmaterialet 14 dage efter levering, fra egne arkiver.
 14. Fotografen ejer til enhver tid ophavsrettighederne jf. ophavsretsloven.
 15. Parret har brugsretten til frit, at kunne bruge og printe billeder i private sammenhæng.
  – Parrets brugsret er ikke tidsbegrænset.
  – Billeder må ikke bruges, videregives eller sælges i kommercielle sammenhæng (billeder må f.eks. ikke gives til make-up
  artist mv.)
 16. Hvis fotografen bliver forhindret, f.eks. ifm. sygdom og ulykke, vil en passende afløser forsøgt at blive fundet. Hvis en afløser ikke kan findes, kan aftalen annulleres og alle betalinger vil blive refunderet.
 17. Fotografen kan ikke holdes til ansvar ved forhold som er udenfor dennes kontrol, såsom trafikpropper, ændringer i tidsplaner,ekstremt vejrforhold mv.
 18. Fotografering standses midlertidigt eller helt ved truende adfærd, urimelige arbejdsforhold, indendørs drone optagelser eller ved andre situationer, som udsætter fotografen for fare eller, gør denne utryg.
 19. Ved dækning af mere end 6 timers varighed forventes det, at parret sørger for mad og drikke til fotografen samt, reserverer bord. Bordet må ikke befinde sig ved siden af musikerscene, DJ eller højtalere.

Sidst opdateret: 03/09/2017