Forretningsbetingelser: Etniske bryllupsrelaterede arrangementer

Følgende forretningsbetingelser gælder ved etnisk bryllupsrelateret dækning:

Disse betingelser og vilkår kan ændres uden varsel. Det vil til enhver tid være de betingelser og vilkår som fremgår på den skriftlige fotoaftale, som vil være gældende for opgaven.

 1. Datoen og aftalen sikres kun når delbetaling er modtaget og en skriftlig aftale er underskrevet.
  – zafariqbal.dk forbeholder retten til at fortryde under bookingprocessen hvis parret er mere end 1 uge om at betale eller underskrive aftale.
  – zafariqbal.dk forpligter sig til aftalen og kan ikke aflyse, når både delbetaling og fotoaftale er på plads.
 2. Aftalen kan aflyses af parret senest 4 måneder op til datoen for arrangementet og parret kan i så fald få den fulde delbetaling tilbagebetalt. Ved senere aflysning tilbagebetales delbetalingen ikke.
 3. Restbeløb skal være indbetalt senest en uge før arrangementets dato.
  – Der arbejdes ikke på billeder før hele beløbet er modtaget.
 4. Billeder behandles med lidt eller ingen retouchering (forskønnelse).
  – Ubehandlede billeder, frasorterede billeder og billeder fra prøvefotografering leveres.
 5. Når parret booker både foto og video er foto vigtigst medmindre andet udtrykkeligt specificeres på aftalen.
  – Parret forpligter sig til at informere videografen om betingelsen og sikre, at det er forstået og overholdes ved at vise hensyn.
 6. Hvis parret også ønsker at hyre andre professionelle til foto/video, skal disse på forhånd godkendes af zafariqbal.dk.
 7. Hvis parret booker anden fotograf/videograf uden først at indhente accept fra zafariqbal.dk, vil det være brud på aftalen og booking annulleres/dagen afsluttes. I så fald accepterer parret, at det fulde beløb fortsat vil blive opkrævet.
 8. Det er parrets ansvar at udvælge lokationer til parfotografering og indhente alle nødvendige tilladelser.
  – Valget af lokationer skal altid godkendes på forhånd af zafariqbal.dk.
 9. Parret bør have en og maks to personer med til parfotografering, som hjælpere til bl.a. kjole og for at kunne assistere fotografen med lys.
  – En assistent kan evt. hyres via zafariqbal.dk.
 10. Parret accepterer, at zafariqbal.dk ikke laver aftaler med gæster, feststedets personale og øvrige professionelle (f.eks. videografer), da aftalerne sjældent overholdes.
 11. Parret er indforstået med, at der generelt ikke vises hensyn eller den rette forståelse for fotografens arbejde blandt gæster, feststedets personale og øvrige professionelle.
 12. Blandt andet på baggrund af punkt 10 og 11 er parret indforstået med, at det ikke kan garanteres at alle ønskede detaljer, øjeblikke og personer fanges eller, om billederne ved de vigtige højdepunkter bliver gode.
  – Gæster skal vise hensyn når de selv vil fotografere.
  – Der må ikke være børn på dansegulvet eller ved parrets siddeplads.
 13. Leveringstid: typisk 4 uger fra arrangementets dato.
  – Længere leveringstid vil forekomme når der bestilles tryksager.
 14. Fotografen ejer til enhver tid ophavsrettighederne jf. ophavsretsloven.
  – det betyder dog ikke, at fotografen frit kan bruge billederne
 15. Parret har brugsret til frit, at kunne bruge og printe billeder i private sammenhæng.
  – Parrets brugsret er ikke tidsbegrænset.
  – Billeder må ikke bruges, videregives eller sælges i kommercielle sammenhæng (billeder må f.eks. ikke gives til make-up artist mv.)
  – Fotografen bør krediteres ved brug af billeder online, f.eks. på de sociale medier.
 16. Hvis fotografen bliver forhindret, f.eks. pga. alvorlig sygdom eller ulykke, vil en passende afløser forsøgt at blive fundet. Hvis en afløser ikke kan findes, kan aftalen annulleres og alle betalinger fra parret refunderes.
 17. Fotografen kan ikke holdes til ansvar ved forhold som er udenfor dennes kontrol, såsom trafikpropper, ændringer i tidsplaner, ekstreme vejrforhold, tyveri mv.
 18. Arbejdet standses helt eller midlertidigt ved truende adfærd, urimelige arbejdsforhold, indendørs droneoptagelser eller ved andre situationer, som udsætter fotografen for fare.
  – “urimelige forhold” kan være mange ting og vurderes af fotografen på dagen.
 19. Ved dækning af mere end 6 timers varighed forventes det, at parret sørger for mad og drikke til fotografen samt, at der reserveres bord som ikke befinder sig ved siden af musikerscene, DJ, højtalere eller ved parrets scene.

 

Sidst opdateret: 02/06/2018