Forretningsbetingelser: Etniske bryllupsrelaterede arrangementer

Følgende forretningsbetingelser gælder ved etnisk bryllupsrelateret dækning:

Disse betingelser og vilkår kan ændres uden varsel. Det vil til enhver tid være de betingelser og vilkår som fremgår på den skriftlige fotoaftale, som vil være gældende for opgaven.

 1. Datoen og aftalen sikres kun når forudbetaling er modtaget og en skriftlig aftale er underskrevet.
  – zafariqbal.dk forbeholder retten til ikke at tage imod booking hvis parret er mere end 1 måned om at betale eller underskrive.
  – zafariqbal.dk forpligter sig til aftalen og kan som udgangspunkt ikke aflyse, når både forudbetaling og fotoaftale er på plads.
 2. Aftalen kan aflyses af parret senest 12 uger op til datoen for arrangementet og parret kan i så fald få den fulde forudbetaling tilbagebetalt. Ved senere aflysning tilbagebetales forudbetalingen ikke.
 3. Restbeløb skal være indbetalt senest en uge før arrangementets dato. Der arbejdes ikke på billeder/video før hele beløbet er modtaget.
 4. Billeder behandles ud fra en mere eller mindre naturlig stil, med minimal eller ingen retouchering (forskønnelse). Ubehandlede billeder, frasorterede billeder og billeder fra prøvefotografering leveres ikke.
 5. Når parret booker både foto og video antages det, at foto er vigtigst medmindre andet udtrykkeligt specificeres på aftalen.
  – Ved booking af video gennem zafariqbal.dk accepterer parret, at der er tale om standard dokumentarvideo.
 6. Hvis parret også ønsker at hyre andre professionelle til foto/video, skal disse på forhånd godkendes af zafariqbal.dk. Efter godkendelse forventes det, at zafariqbal.dk under dagen har eneret ved øjebliks og stemningsbilleder, og førsteret ved højdepunkterne samt, at den eller de øvrige professionelle bliver orienteret herom. Hvis parret har anden ønske til prioritering mellem foto og video skal det udtrykkeligt specificeres på aftalen.
 7. Hvis parret booker andre uden først at informere zafariqbal.dk, vil det være brud på aftalen og booking annulleres/dagen afsluttes. I så fald accepterer parret, at det fulde beløb fortsat vil blive opkrævet.
 8. Det er parrets ansvar at udvælge lokationer til parfotografering og indhente alle nødvendige tilladelser. Valget af lokationer skal altid godkendes på forhånd af zafariqbal.dk.
 9. Parret bør sikre sig at have mindst een og maks to personer med til parfotografering, som hjælpere til bl.a. kjole og for at kunne assistere fotografen med lys. Hjælperne skal være voksne, dansktalende og blive gjort opmærksomme på, at lys-relateret hjælp kan være krævende arbejde. En assistent kan evt. hyres via zafariqbal.dk.
 10. Parret accepterer, at zafariqbal.dk ikke laver aftaler med gæster, feststedets personale og evt. øvrige professionelle (f.eks. videografer), da aftalene sjældent overholdes.
 11. Parret er indforstået med, at der generelt ikke vises hensyn eller den rette forståelse for fotografens arbejde blandt gæster, feststedets personale og øvrige professionelle som måtte være hyret ved siden af zafariqbal.dk.
 12. Blandt andet på baggrund af punkt 10 og 11 er parret indforstået med, at det ikke kan garanteres at alle ønskede detaljer, øjeblikke og personer fanges eller, om billederne ved de vigtige højdepunkter bliver gode. Tværtimod kan billederne let blive dårlige. Bedre billeder kan kun opnås hvis parret sørger for, at en eller flere personer med seriøs forståelse for udfordringerne ved foto og video aktivt er med til at forbedre arbejdsforholdene. Gæster bør f.eks. blive bedt om at gemme kameraerne væk under højdepunkterne og gruppefotografering og der bør ikke være børn på parrets scene og på dansegulvet.
 13. Leveringstid: typisk 4 uger fra arrangementets dato ved digitale billeder. 6 uger hvis der også bookes video. Længere leveringstid vil forekomme når der bestilles tryksager.
 14. Fotografen ejer til enhver tid ophavsrettighederne jf. ophavsretsloven.
 15. Parret har brugsretten til frit, at kunne bruge og printe billeder i private sammenhæng.
  – Parrets brugsret er ikke tidsbegrænset.
  – Billeder må ikke bruges, videregives eller sælges i kommercielle sammenhæng (billeder må f.eks. ikke gives til make-up artist mv.)
 16. Hvis fotografen bliver forhindret, f.eks. pga. alvorlig sygdom eller ulykke, vil en passende afløser forsøgt at blive fundet. Hvis en afløser ikke kan findes, kan aftalen annulleres og alle betalinger refunderes til parret.
 17. Fotografen kan ikke holdes til ansvar ved forhold som er udenfor dennes kontrol, såsom trafikpropper, ændringer i tidsplaner, ekstremt vejrforhold, tyveri mv.
 18. Arbejdet standses helt eller midlertidigt ved truende adfærd, urimelige arbejdsforhold, indendørs droneoptagelser eller ved andre situationer, som udsætter fotografen for fare.
 19. Ved dækning af mere end 6 timers varighed forventes det, at parret sørger for mad og drikke til fotografen samt, at der
  reserveres bord som ikke befinder sig ved siden af musikerscene/DJ, højtalere eller ved parrets scene.

 

Sidst opdateret: 23/02/2018