Forretningsbetingelser: Etniske bryllupsrelaterede arrangementer

Følgende forretningsbetingelser gælder ved etnisk bryllupsrelateret dækning:

Disse betingelser og vilkår kan ændres uden varsel. Det vil til enhver tid være de betingelser og vilkår som fremgår på den skriftlige fotoaftale, som vil være gældende for opgaven.

 1. Datoen og aftalen sikres kun når forudbetaling er modtaget og en skriftlig aftale underskrevet. Zafariqbal.dk forbeholder retten til ikke at ville tage imod booking hvis parret er mere end 1 måned om at betale eller underskrive aftalen.
 2. Aftalen kan aflyses senest 8 uger op til datoen for arrangementet og parret vil i så fald få den fulde forudbetaling tilbagebetalt. Ved senere aflysning tilbagebetales forudbetaling ikke.
 3. Restbeløb skal være indbetalt senest en uge før arrangementets dato. Der arbejdes ikke på billeder og video før hele beløbet er modtaget.
 4. Billeder behandles ud fra en mere eller mindre naturlig stil, med minimal eller ingen retouchering. Ubehandlede billeder, frasorterede billeder og billeder fra prøvefotografering leveres ikke.
 5. Når parret booker både foto og video antages det, at foto er vigtigst medmindre, andet er skriftligt aftalt.
 6. Hvis parret også ønsker at hyre andre professionelle til foto/video, skal disse på forhånd godkendes af zafariqbal.dk. Efter godkendelse forventes det, at zafariqbal.dk under dagen har eneret ifm. øjebliks og stemningsbilleder, og førsteret ifm. højdepunkterne. Hvis parret booker andre uden først at informere zafariqbal.dk, vil det være brud på aftalen og booking annulleres/dagen afsluttes. Parret accepterer, at det fulde beløb fortsat vil blive opkrævet.
 7. Det er parrets ansvar at udvælge lokationer ifm. parfotografering og indhente alle nødvendige tilladelser. Valget af lokationerne skal altid godkendes på forhånd af zafariqbal.dk.
 8. Parret bør sikre sig at have mindst een og maks to personer med ifm. parfotografering, som hjælpere til kjole og for, at kunne assistere fotografen. En assistent kan evt. hyres via zafariqbal.dk. Hjælperne skal være voksne, dansktalende og blive gjort opmærksomme på, at lys-relateret hjælp kan være kedeligt og til tider hårdt.
 9. Parret accepterer, at zafariqbal.dk ikke laver aftaler med gæster, feststedets personale og evt. øvrige professionelle (f.eks. videografer), da sådanne aftaler sjældent overholdes.
 10. Parret er indforstået med, at der generelt ikke vises hensyn eller den rette forståelse for fotografens arbejde blandt gæster, feststedets personale og øvrige professionelle som måtte være hyret ved siden af zafariqbal.dk.
 11. På baggrund af punkt 9 og 10 er parret indforstået med, at det ikke kan garanteres at alle ønskede detaljer, øjeblikke og personer fanges eller, om billeder/video ved de vigtige højdepunkter bliver gode. Tværtimod kan billederne let blive dårlige. Bedre billeder kan kun opnås hvis parret sørger for, at en eller flere personer med seriøs forståelse for udfordringerne ved foto og video aktivt er med til, at forbedre arbejdsforholdene. Gæster bør f.eks. blive bedt om at gemme kameraerne væk under højdepunkterne og ved gruppefotografering.
 12. Leveringstid: typisk 4 uger fra arrangementets dato ved digitale billeder. Længere leveringstid vil forekomme hvis der også bestilles tryksager.
 13. Fotografen ejer til enhver tid ophavsrettighederne jf. ophavsretsloven.
  – Parret har retten til at bestemme, om billeder må bruges af fotografen.
 14. Parret har brugsretten til frit, at kunne bruge og printe billeder i private sammenhæng.
  – Parrets brugsret er ikke tidsbegrænset.
  – Billeder må ikke bruges, videregives eller sælges i kommercielle sammenhæng (billeder må f.eks. ikke gives til make-up
  artist mv.)
 15. Hvis fotografen bliver forhindret, f.eks. ifm. sygdom og ulykke, vil en passende afløser forsøgt at blive fundet. Hvis en afløser ikke kan findes, kan aftalen annulleres og alle betalinger refunderes.
 16. Fotografen kan ikke holdes til ansvar ved forhold som er udenfor dennes kontrol, såsom trafikpropper, ændringer i tidsplaner,ekstremt vejrforhold, tyveri mv.
 17. Arbejdet standses midlertidigt eller helt ved truende adfærd, urimelige arbejdsforhold, indendørs drone optagelser eller ved situationer, som udsætter fotografen for fare.
 18. Ved dækning af mere end 6 timers varighed forventes det, at parret sørger for mad og drikke til fotografen samt reserverer bord, som ikke befinder sig ved siden af musikerscene, DJ, højtalere eller ved parrets scene.

Sidst opdateret: 20/10/2017