Følgende forretningsbetingelser gælder ved etnisk bryllupsrelateret dækning:

Disse betingelser og vilkår kan ændres uden varsel. Det er altid de betingelser og vilkår som fremgår på den senest underskrevne skriftlige aftale, som vil være gældende for opgaven.

Booking og aftaler

 • Datoen og aftalen (booking) sikres når både delbetaling er modtaget og en skriftlig aftale er underskrevet af både Jer og mig.
 • Jeg forpligter mig kun til underskrevne skriftlige aftaler og laver dermed ikke “mundtlige aftaler”.
 • Det er altid den seneste underskrevne skriftlige aftale som er gældende, uanset hvad der efterfølgende er blevet drøftet.
 • Den fulde delbetaling tilbagebetales hvis der aflyses senest 4 måneder forinden arrangementets dato. Ved senere aflysning tilbagebetales delbetaling ikke.
 • Jeg kan frit gå videre med anden kunde indtil både delbetaling er modtaget og underskrevet aftale foreligger.

Betaling

 • Restbeløb skal være modtaget senest 14 dage før arrangementets dato.
 • Jeg arbejder ikke på billeder før hele beløbet er modtaget. Leveringstiden bliver derfor også forlænget.

Billeder

 • Billeder behandles med ingen eller lidt retouchering (forskønnelse).
 • Ubehandlede, frasorterede og billeder fra prøvefotografering leveres ikke.
 • Leveringstid er typisk 4 uger fra arrangementets dato.
 • Leveringstiden er længere hvis aftalen inkluderer tryksager.

Jeres forpligtigelser

 • Det er Jeres ansvar at sikre, at detaljer i kontrakten er korrekte og matcher det ønskede.
 • Det er Jeres ansvar at udvælge lokationer til parfotografering og indhente alle nødvendige tilladelser. Lokationer skal altid godkendes på forhånd af mig.
 • I skal sørge for reservation af sideplads til mig, som ikke befinder sig tæt ved højtalere eller nær Jeres siddeplads, hvis festen afvikles i et anden etnisk selskabslokale.
 • I skal sikre rimelige arbejdsforhold (se Arbejdsforhold).
 • Ved dækning på 6 timer eller mere forventes det, at der sørges for mad og drikke.

Andre fotografer/kameramænd

 • Hvis I ønsker at hyre andre professionelle til foto/video, skal disse på forhånd godkendes af mig.
 • Hvis I booker anden fotograf/kameramand uden først at indhente accept fra mig, vil det være brud på aftalen og booking annulleres eller dagen afsluttes og I accepterer, at det fulde aftalte beløb for opgaven fortsat vil blive opkrævet.

Arbejdsforhold

 • 1½ time forventes til parfotografering, ekskl. transport. Kortere tid kan gå ud over resultatet.
 • Jeg forventer i gør familie og gæster opmærksomme på at der er hyret professionel fotograf til dagen, og man derfor undlader at bruge egne kameraer eller, viser stor hensyn.
 • I accepterer, at jeg ikke laver aftaler med gæster, feststedets personale og øvrige professionelle (f.eks. kameramænd).
 • I er indforstået med, at det ikke kan garanteres at alle ønskede detaljer, øjeblikke eller personer kan fanges.

Rettigheder

 • Jeg ejer til enhver tid ophavsrettighederne til billederne jf. ophavsretsloven.
 • I har brugsret til frit, at kunne bruge og printe billeder i private sammenhæng.
 • I må ikke bruge, videregive eller sælge billederne i kommercielle sammenhæng. Billeder må f.eks. ikke gives til make-up artist uden min udtrykkelige tilladelse.
 • Det er god stil at kreditere mig som fotografen når billeder bruges online, f.eks. på de sociale medier.

Sikkerhed

 • Hvis jeg bliver forhindret i at møde op, f.eks. pga. alvorlig sygdom eller ulykke, vil en passende afløser forsøgt at blive fundet. Hvis en afløser ikke kan findes, kan aftalen annulleres og alle Jeres betalinger vil blive refunderet.
 • Jeg kan ikke holdes til ansvar ved forhold som er udenfor min kontrol, såsom trafikpropper, ændringer i tidsplaner som påvirker hvad jeg kan nå, vejrforhold, tyveri mv.
 • Arbejdet standses helt eller midlertidigt ved truende adfærd, urimelige arbejdsforhold, indendørs droneoptagelser eller ved andre situationer, som udsætter mig eller Jer for fare eller, som gør mig utryg.
 • “Urimelige forhold” vurderes af mig og kan ikke diskuteres.

Sidst opdateret: 26/03/2019