Denne side omfatter TFP (Time for Print) foto-sessioner. TFP princippet er en gensidig aftale, hvor deltagne parter frivilligt deltager uden økonomisk vinding, men får i stedet behandlede billeder for deres indsats. De leverede billeder kan bruges indenfor de rammer som er specificeret i teksten forneden. Der udarbejdes altid en skriftlig foto-aftale forinden en foto-session, og ved eventuel sammenfald af enslydende punkter, vil den skriftlige foto-aftale altid vægte højest.

Denne side kan ændre uden varsel. Det er modellens og andre deltagne parters ansvar, at læse og forstå alle punkter. Spørg hellere en gang for meget hvis du er i tvivl om noget.

Download foto-aftale som PDF dokument

1. Modellens rettigheder og pligter

 1. Model har ret til at bruge alle leverede billeder til konkurrencer, egen reklame, portfolie, hjemmeside, Facebook og andre online sociale medier samt tjeneste-sider i digital såvel som i trykt form.
 2. Model skal indgå i en aktiv dialog med fotografen forinden foto-sessionen.
 3. Model har krav på at modtage det aftalte antal behandlede billeder i digitalt format.
 4. Modellen har ret til, at udelukke fotografens brugsret af bestemte type billeder fra offentlig fremvisning. Dette skal aftales forinden shootet.
 5. Ved tilfælde hvor model selv kan udvælge billeder, skal dette ske indenfor 7 dage. Ved overskridelse af denne frist mister modellen retten til at udvælge billeder og fotografen foretager i stedet udvælgelsen på modellens vegne.
 6. Model må ikke videregive brugsrettigheder til tredjepart foruden aktivt involverede personer under fotos-sessionen, uden skriftelig aftale med fotografen.
 7. Model må ikke ændre på billederne uden skriftelig aftale med fotografen.
 8. Billeder må ændres i størrelse.
 9. Billeder må kun beskæres ifm. brug som profil-billeder og tvungen beskæring ifm. print og brug på egen hjemmeside.
 10. Model må medbringe een person til foto-sessionen. Denne person vil ikke blive fotograferet medmindre det er aftalt på forhånd. Det er modellens ansvar, at personen ikke forstyrrer under fotograferingen.
 11. Hvis modellen er under 18 år, skal dennes ene forælder eller værge underskrive foto-aftalen og hvis muligt, deltage i foto-sessionen.

2. Fotografens rettigheder og pligter

 1. Fotografen ejer alle rettigheder over alle billeder taget af denne, i henhold til lov om ophavsret.
 2. Fotografen har ret til at bruge alle billeder (også de ubehandlede) til konkurrencer, egen reklame, portfolie, hjemmeside, Facebook profil og andre online sociale medier samt tjeneste-sider i digital såvel som i trykt form medmindre, det er billeder af en type, som modellen skriftligt har frabedt, om de må offentliggøres (punkt 1.4).
 3. Fotografen tager stilling til hvor mange billeder der leveres samt hvordan disse behandles og retoucheres. Stilen og omfanget af retouchering kan aftales nærmere med model.
 4. Fotografen forpligter sig til at levere det aftalte antal behandlede billeder i digitalt format.

3. Generelt

 1. Der skal altid foreligge en signeret foto-aftale forinden en foto-session. Uden denne vil der ikke blive fotograferet.
 2. Fotograf såvel som model kan til enhver tid stoppe foto-sessionen hvis der opstår uenighed.
 3. Model og fotograf har ret til at videregive brugsrettigheder til andre partere som aktivt har deltaget under foto-sessionen, eller som har bidraget med væsentlig hjælp under eller udenfor foto-sessionen, såsom makeup-artist, stylist, udlåner af tøj osv.
 4. Model kan efter aftale få lov til selv at udvælge aftalt antal billeder til eget brug.
 5. Fotograf kan til enhver tid udvælge og bruge yderligere billeder fra foto-sessionen (undtagelse: punkt 1.4).
 6. Antallet af billeder til levering fastsættes før en foto-session. Antallet afhænger af foto-session type samt omfanget af det.
 7. Model og andre deltagne parter skal som udgangspunkt regne med at kunne få leveret 3 behandlede billeder.
 8. Billeder må ikke sælges i hverken trykt eller digital form uden skriftelig aftale med fotografen og modellen.
 9. Ubehandlede billeder leveres ikke.
 10. Leveringstiden er som udgangspunkt 21 dage. Leveringstiden kan blive nedprioriteret til fordel for betalte opgaver.
 11. Ved tilfælde hvor model eller anden part udvælger billeder, gælder leveringstiden fra den dato billederne udvælges.
 12. I tilfælde af at modellen kommer til skade kan fotografen ikke lastes herfor. Det er op til modellen at være forsikret mod sådanne forhold.
 13. Fotografen skal ved hvert brugstilfælde af et billede krediteres med følgende tekst: Foto: Zafar Iqbal, zafariqbal.dk
 14. På Facebook og Instergram skal krediteringen indholde trykbart link til fotografens profiler (@zafariqbal.dk)
 15. Fotografen kan ikke kreditere modellen, ved brug af billeder på www.zafariqbal.dk

4. Økonomiske forhold

 1. Foto-sessionen er som udgangspunkt uden økonomisk forpligtelse for alle parter.
 2. De deltagne parter dækker egne udgifter forbundet med foto-sessionen, såsom transport.
 3. Nye modeller skal betale depositum til fotografen.
 4. Ved større foto-sessioner (typisk 4 timer og derover) kan fotografen opkræve gebyr for leje af studie.

5. Depositum

 1. Depositum udgør 500,-
 2. Model skal betale depositum hvis fotografen ikke tidligere har fotograferet den pågældende model.
 3. Depositum tilbagebetales ved fremmøde til foto-session, akut sygdom, ulykke eller anden væsentlig hændelse samt ved aflysning af foto-session senest 8 dage før.
 4. Beløbet skal først overføres efter det er blevet aftalt med fotografen.
 5. Beløbet indbetales til: Zafar Iqbal, Danske Bank, Reg Nr.: 4448 Konto nr.:3129427809 eller, via MobilePay på 2326058
 6. Model skal efterfølgende give fotografen besked om, at beløbet er blevet overført.