Forretningsbetingelser

Bryllupsfotografering

Følgende forretningsbetingelser gælder ved dækning af bryllupper, som følger skandinaviske eller vestlige normer.

Forretningsbetingelserne kan ændres uden varsel og det er altid de betingelser som fremgår på den senest underskrevne skriftlige fotoaftale, som vil være gældende for opgaven.

Booking og aftaler

 • Datoen sikres kun når delbetaling er modtaget, mens en signeret fotoaftale sikrer detaljer såsom varighed af dækning, pris og hvad I får.
 • Den fulde delbetaling tilbagebetales hvis der aflyses 4 måneder forinden arrangementets dato. Ved senere aflysning tilbagebetales delbetaling ikke.
 • Når en booking er gennemført, har fotografen ikke ret til at aflyse.
 
 Betaling
 • Restbeløb skal være indbetalt senest 14 dage før arrangementets dato.
 • Der arbejdes ikke på billeder før hele beløbet er modtaget. Ved sen betaling kan leveringstiden blive forlænget.
 
 Billeder
 • Det er alene fotografen som udvælger billeder til levering.
 • Råfiler, ubehandlede, frasorterede og billeder fra prøvefotografering leveres ikke.
 • Leveringstiden er typisk 4 uger fra arrangementets dato.
 • Leveringstiden er længere hvis aftalen inkluderer tryksager.
 • Billeder opbevares i eget system på ubestemt tid.
  • Dette er en service og ingen garanti.
  • Ved arrangementer som fotografen ikke må bruge billeder fra, slettes billederne fra eget system efter 3 måneder. Billeder i Jeres online-album vil ikke være påvirkede.

Rettigheder

 • Fotografen ejer til enhver tid ophavsrettighederne til billederne jf. ophavsretsloven.
 • I har brugsret til frit, at kunne bruge og printe billeder i private sammenhæng.
  • Jeres brugsret er ikke tidsbegrænset.
  • Ændring af billeder og videresalg er ikke tilladt
  • Billeder må ikke bruges eller videregives i kommercielle sammenhæng (f.eks. til make-up artist osv.), uden fotografens skriftlige tilladelse.

Jeres forpligtigelser

 • Det er Jeres ansvar at sikre, at detaljer i fotoaftalen er korrekte og matcher det ønskede.
 • Det er Jeres ansvar at udvælge lokationer til parfotografering og indhente alle nødvendige tilladelser.
  • Lokationer skal altid godkendes på forhånd af fotografen.
 • Ved dækning på 6 timer eller mere forventes det, at der sørges for mad og drikke til fotografen.
 

Arbejdsforhold

 • 1½ time ekskl. tid til transport anbefales til parfotografering. Kortere tid kan gå ud over billederne.
 • I bør frabede brugen af kameraer blandt gæster. Det kan gå ud over stemningen og være til hindring for, at fotografen kan udføre arbejdet optimalt.
 • I er indforstået med, at det ikke kan garanteres at alle ønskede detaljer, øjeblikke eller personer kan fanges.
 

 Sikkerhed

 • Ved sygdom og ulykke vil en passende afløser forsøgt at blive fundet. Skulle det hænde, at en afløser ikke kan findes, kan aftalen annulleres og al betaling blive refunderet.
 • Fotografen kan ikke holdes til ansvar ifm. tyveri og skader som finder sted ifm. arrangementet. Hvis der efter opgavens udførelse mistes billeder, kan parret få refunderet et beløb, svarende til det procentmæssige tab: f.eks. 10% tab = 10% refundering af det totale beløb for dækningen.
 • Fotografen kan ikke holdes til ansvar ved forhold som er udenfor dennes kontrol (force major).
 
Sidst opdateret: 19/02/2020

Bryllupsfotografering, anden etnisk

Følgende forretningsbetingelser gælder for anden etnisk bryllupsrelateret dækning, som først og fremmest er folkefester.

Forretningsbetingelserne kan ændres uden varsel og det er altid de betingelser som fremgår på den senest underskrevne skriftlige fotoaftale, som vil være gældende for opgaven.

Booking og aftaler

 • Datoen (booking) sikres når både delbetaling er modtaget og en skriftlig aftale er underskrevet af både Jer og mig.
 • Fotografen forpligter sig og forholder sig til underskrevne skriftlige aftaler og laver dermed ikke “mundtlige aftaler”.
 • Det er altid den seneste underskrevne skriftlige aftale som er gældende, uanset hvad der efterfølgende er blevet drøftet.
 • Den fulde delbetaling tilbagebetales hvis der aflyses senest 4 måneder forinden arrangementets dato. Ved senere aflysning tilbagebetales delbetaling ikke.
 • Fotografen kan frit gå videre med anden kunde indtil både delbetaling er modtaget og underskrevet aftale foreligger.
 • Når en booking er gennemført, har fotografen ikke ret til at aflyse.
 

Betaling

 • Restbeløb skal være modtaget senest 14 dage før arrangementets dato.
 • Der arbejdes ikke på billeder før hele beløbet er modtaget. Ved sen betaling kan leveringstiden blive forlænget.
 

Billeder

 • Billeder behandles med ingen eller lidt retouchering (forskønnelse).
 • Råfiler, ubehandlede, frasorterede og billeder fra prøvefotografering leveres ikke.
 • Leveringstiden er typisk 4 uger fra arrangementets dato.
 • Leveringstiden er længere hvis aftalen inkluderer tryksager.
 • Billeder opbevares i eget system på ubestemt tid.
  • Dette er en service og ingen garanti.
  • Ved arrangementer som fotografen ikke må bruge billeder fra, slettes billederne fra eget system efter 3 måneder. Billeder i Jeres online-album vil ikke være påvirkede.

Rettigheder

 • Fotografen ejer til enhver tid ophavsrettighederne til billederne jf. ophavsretsloven.
 • I har brugsret til frit, at kunne bruge og printe billeder i private sammenhæng.
  • Jeres brugsret er ikke tidsbegrænset.
  • Ændring af billeder og videresalg er ikke tilladt
  • Billeder må ikke bruges eller videregives i kommercielle sammenhæng (f.eks. til make-up artist osv.), uden fotografens skriftlige tilladelse.
 • Det er god stil at kreditere fotografen når billeder bruges online, f.eks. på de sociale medier. 
 

Jeres forpligtigelser

 • Det er Jeres ansvar at sikre, at detaljer i fotoaftalen er korrekte og matcher det ønskede.
 • Det er Jeres ansvar at udvælge lokationer til parfotografering og indhente alle nødvendige tilladelser.
  • Lokationer skal altid godkendes på forhånd af fotografen.
 • I skal sørge for reservation af sideplads til mig, som ikke befinder sig tæt ved højtalere eller nær Jeres siddeplads, hvis festen afvikles i et anden etnisk selskabslokale.
 • I skal sikre rimelige arbejdsforhold (se Arbejdsforhold).
 • Ved dækning på 6 timer eller mere forventes det, at der sørges for mad og drikke til fotografen.
 

Andre fotografer/kameramænd

 • Hvis I ønsker at hyre andre professionelle til foto/video, skal disse på forhånd godkendes af fotografen.
 • Hvis I booker anden fotograf/kameramand uden først at indhente accept fra fotografen, vil det være brud på aftalen og booking annulleres eller dagen afsluttes og I accepterer, at det fulde aftalte beløb for opgaven fortsat vil blive opkrævet.
 

Arbejdsforhold

 • 1½ time ekskl. tid til transport anbefales til parfotografering. Kortere tid kan gå ud over billederne.
 • I bør frabede brugen af kameraer blandt gæster. Det kan gå ud over stemningen og være til hindring for, at fotografen kan udføre arbejdet optimalt.
 • I accepterer, at fotografen ikke laver aftaler med gæster, feststedets personale og øvrige professionelle (f.eks. kameramænd).
 • I er indforstået med, at det ikke kan garanteres at alle ønskede detaljer, øjeblikke eller personer kan fanges.
 

Sikkerhed

 • Ved sygdom og ulykke vil en passende afløser forsøgt at blive fundet. Skulle det hænde, at en afløser ikke kan findes, kan aftalen annulleres og al betaling blive refunderet.
 • Fotografen kan ikke holdes til ansvar ifm. tyveri og skader som finder sted ifm. arrangementet. Hvis der efter opgavens udførelse mistes billeder, kan parret få refunderet et beløb, svarende til det procentmæssige tab: f.eks. 10% tab = 10% refundering af det totale beløb for dækningen.
 • Fotografen kan ikke holdes til ansvar ved forhold som er udenfor dennes kontrol (force major).
 • Arbejdet standses helt eller midlertidigt ved truende adfærd, urimelige arbejdsforhold, indendørs droneoptagelser eller ved andre situationer, som udsætter fotografen, Jer eller gæster for fare.
  • “Urimelige forhold” vurderes af fotografen og kan ikke diskuteres.

Sidst opdateret: 19/02/2020

Portrætfotografering

Følgende forretningsbetingelser gælder portrætter såsom solo-portrætter, billeder af børn, familier og gravide.

Forretningsbetingelserne kan ændres uden varsel.

Booking

 • 200,- opkræves som delbetaling for at sikre tidsbestilling.
 • Delbetaling modregnes den endelige pris.
 • Delbetaling tilbagebetales ved aflysning senest 72 timer forinden foto-sessionen.
 • Udskydning af foto-session er mulig, hvis forholdene til udendørs fotografering afviger for meget fra det optimale.
 
 Betaling
 • Når du/i har valgt de ønskede billeder og hvordan de ønskes, opkræves 50% af den samlede pris.
  • Opkrævningen vil som minimum være det beløb, som svarer til prisen for din/jeres foto-session.
 • Restbeløbet opkræves når billederne er færdigbehandlede, inden de produceres eller sendes digitalt.
 • Erhverv: Fuld betaling opkræves inden der laves billedbehandling.

 

Foto-session

 • En foto-session er det tidsrum, som fotografering inkl. ændring af opsætning, skift af tøj m.m. forløber over.

 

 Billeder
 • Leveringstid afhænger af det bestilte men er oftest 1-2 uger fra, da billederne blev udvalgt.
  • I travle perioder kan nogen forsinkelse forekomme.
 • Billeder opbevares i eget system på ubestemt tid.
  • Dette er en service og ingen garanti.
 • Galleriet som bruges ifm. udvælgelse vil være tilgængelig i 3 måneder.
 • Færdige billeder som leveres digitalt via online-album vil være tilgængelige i 1 år.
 • Råfiler leveres ikke til privatkunder. Erhverskunder kan tilkøbe dem.
 

Rettigheder

 • Fotografen ejer til enhver tid ophavsretten til billederne jf. ophavsretsloven.
 • Du/i har brugsret til frit, at kunne bruge og printe digitale billeder i private sammenhæng.
  • Din/jeres brugsret er ikke tidsbegrænset.
  • Ændring af billeder og videresalg er ikke tilladt.
  • Billeder må ikke videregives i kommercielle sammenhæng, uden fotografens skriftlige tilladelse.
 •  Alle rettigheder ifm. erhvervsrelateret fotografering, f.eks. erhvervsportrætter, aftales individuelt.
 

Sidst opdateret: 12/05/2020